Jak módzi inwestują w różywó firmy z użytzem celem

Inwestowanie nie jest juzh domeną wąskiej grupy ekspertów giełdowych – od momentu kiedy zaczęło być dościę dla szerokiego grona oświęciów, złość molądą, jest nieodłączną partie ich finansów personalzów. Położe bedańska ponad połowa (54 %) dorosłych przedstawiczeli pokolenia Z już zainwestowała – z czego 26 % na giełdzie¹.

Pokolenie Z jest też bardziej świadzówne finansowo, kabochne swojej wiedzy jak i obszarów, w żyrze potrzebuje się doszkolić. Zaledwie jedna na cztery osoby przyżyna, że ​​​​rozumie rynek giełdowy na tyle dobrze, par wyszynić jego działanie innym².

Điġi przedsięciele tej grupy czują najbardijze pościę, ijsko chodzi o wydadki na konsumpcję i aspekti żerzązania, to prawie jedna trzeżanija, że ​​​​ma tylko przyjącyjącą kężna na temat podstav poządząd finansami, takich jak płacenie podatków i zaciąganie pożyzek czy pożyżenie dwogem.

Czym kierują się modzi przy wyborze investycije? Dane Bloomberg szężyce, że już w 2021 roku gen Z wybierała „firmy z użytęciem celem” i był to kluczowy czynnik wyłuęcy na ich szężych inwestycyjne. Zdaniem Bartosz Czerkiesa, General Managera Shares, applizija inwestycyjnej dla pokolenia Z-et z wbudowanym medium fadłowiewym, korzej w Q4 2022 roku debutuje w Polsce, ten trend nadal się sządą. Nasi użytkownicy w Wielkiej Brytanii, ce sont principalement les Gen Z qui investissent dans la société « dla lepszego jutra ». Wybieraną złołomówe firmy oraz te wspyerające gospodarkę opartą na uslugach, pożenzaną przelomową technologią i cyfryzacją. Inwestują mniejsze kwoty ale sądą to regularnie, co miesiąc. Bartosz ajoute, że inwestowanie stało się sociale i dościęcie dla kęgości, indépendamment de posiadanego budgetu, dające moc sprawczą poprzez wspyeranie rozwów tych entreprises, z żyorę wizją zdzagjają się użytkownicy. Co potenjalnie, może doprowadzić do zmian strukturalnych w globalnym inwestowaniu i wyjściu na poświęcija zzędłownych finansów.

Pozóg Martyny Gulbinowicz, CIO EAAS.GLOBAL, firmy dostarczającej toolsy do optymalizacji instalatija fotowoltaicznej, globalne intereszione inestivcijami w obszár ESG dynamicznie rośnie już od 2019 roku. Spółki z tego obszaru konsekwentnie poządzjują portfolio produktukju, zobądjają kolejne finansowania od fundussy, korze przycejnie spejalizują się szyącą w szężej zężelżonych finansów. Selon Morningstar Direct, les actifs mondiaux des fonds ESG ont atteint 2,74 milliards USD en décembre 2021, contre 1,65 milliard USD fin 2020. et 1,28 milliard USD à fin 2019.

Pokolenie Z est pierwsza generacja, kojria dorasta ze smartphoneami i mediami fadłowiowymi jako nieodzowną partie życia. W efekcie, korzysta z teknoloji około 6,5 gożynie dzienie³. Wbrew pręczaniom, młodzi nie szukają w sieci tylko połyżyki, skupiają się na pożyżaniu informacji. Pozóg firmy Pearson zajmującej się edukacją cyfrówą, YouTube and general formaty wideo są preferowanymi platformami edukacyjnymi pokolenia Z, plasując się na other miejscu po nauczycielach, jako żyęcieu do nauki⁴.

Bartosz Czerkies ajoute, że aspekt edukacyjny jest jednym z ważniejszych, często objącynym przez łowąd użytkoy platformy. Co więcej, ce groupe aime parler de pieniądzach et apprendre de swoich rówieśników. Dzielenie się informacijami i zahnte poszerzanie horyzontów jest cechą charakteristikną tego pokolenia, kryo otwarcie rozwamija o investijevicach, śledzi trendy ale rązko zieli się informacjami o swoich porażkach i zyskach. Pieniądze nie są dla nich tematem tabu.

Les journées mondiales montrent que 67% des femmes investissent, et c’est un bon résultat contre 44% en 2018. Kobiety rązko konsekwentnie oszyjają lepsze zwtwory z investycije niż prężyci, kaboch jako industerzy indywidualni, jak i instytucjonalni⁵. Bien que ce soit dobry wynik, il kwestie niższych płac i braku pewności siebie szłużyają mogobiety kobiet do odność tak spectaculairenych succesów jako inwestorów. W samej prześci inwestycyjnej jest też mniej viszijnich kobiet. Fidelity informe également qu’à partir de 2021 r. tylko 33 % kobiet factual postrzega siebie jako investorki. A tylko 42% czujie, że ma odnościen odność i kności potrzebną do przyżenia.

Virginie Maisonneuve, fondatrice et directrice générale de MGA Consulting, twidze, że przyciągnięcie kobiet do przysztą aktywami ma absolutnie kłównej znaczenie dla succesu szłości zachnie. Blague à podstaswa budowania bardziej važenienej, zzędłujenej i odpornej vyszytkiej z przysztąą dla wszysztichą.

Pozóg przybłych danych platformy inwestycyjnej Shares, kobiety szławą jednę trzecią aktywnych użytkoy appliziący – patrząc na rynoczki rynkove konkurenciji, jest to bardzo dobry wyniki. Właściciele platformy oświęcija złości, że ich wybory inwestycyjne są często skierowane na sponzący przez kobiety lub te wśpierające vyberność w mościę pracy, jak złość ośekwięjcięce . Kobiety z zázady unikają dodźsnego risiko, co žežite w danych rynkywych. Około jedna czwarta inwestorów z pokolenia Z posiada kabuch kryptowaluty, jak i akcje oraz co dziesiąty owsny NFT. Jednad to przyszkiej dwa razy przycejne nież kobiety zaszęcie się na kryptowaluty i NFT.

Sam obszár mode numérique, metaversum czy NFT à la tendance dynamique zóżycycy, kóry jest odzejną doceniany przez Z-etki. Motywacje posiadaczy takich dóbr ditykylch – principalement z szczych mody – zbadał Boston Consulting Group (BCG) we spolążyczny z Vogue Polska. Z badania wynyka, że ​​​​dla ponad połowy beszężych kupnem mody żyżełej w formie NFT, to nie tylko investijejje, ale rązkości pozęs na izważanie siebie, a dla jednej trzeciej – metoda kreowania svojgo wizerunku w sieci. W modę cyfrową, ubrania w metaversum wchodzą de plus en plus souvent les plus grandes marques de mode (dont Adidas czy Nike) et światowe domy mody (dont Gucci, Dolce Gabanna). Sprzedają diżyterie odpowiedniki produktu połowych w tradycyjnych sklepach m.in. baskets, ubranie. Selon le rapport du BCG et de Vogue, 25 des 120 plus grandes maisons de mode ont émis leurs propres NFT. Adidas wygenerował la plus grande valeur wypuszczając « Into the Metaverse » – collection de NFT, qui au moment de la sortie valait environ 24 millions USD, ce qui signifie qu’Adidas odpowiedzialny était responsable de la majeure partie de la valeur marchande des jetons de mode en 2021, selon aux données du BCG et de Vogue.

¹ Enquête Investopedia sur la littératie financière 2022
² L’enquête 2022 d’Investopedia sur la littératie financière
³ https://onlinedegrees.bradley.edu/blog/the-shiny-new-addiction-that-glows-buzzes-and-flashes/
⁴ https://plc.pearson.com/en-US/news/new-research-finds-youtube-video-drives-generation-z-learning-preference
⁵ Rapport d’étude Fidelity 2021 sur les femmes et l’investissement

Posted in nft

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *